021-40664816 Info@amedseir.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-40664816 Info@amedseir.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

عامدسیر در یک نگاه

کمک به یافتن اینده ای مناسب… 

عامدسیر برای:

برای دانش آموزان،دانشجویان و معلمین…

تورهای عامدسیر

علمی آموزشی مهارت محور دانش آمورزان…

هویت عامد سیر

هویت عامدسیر در مسیر رشد و تعالی سرمایه های این کشور است … 

باید دید باید شناخت

تمام هدف عامدسیر نشان دادن تجربیات و اطلاعات جدید در مورد دیدنی های پیرامون اطراف میباشد …

باید دید باید شناخت

برگزاری تورهای عامد (علمی آموزشی مهارت محور دانش امورزان) می نماید چرا که ما بر این باوریم که شایستگی ترین شایستگی را می توانیم به دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهیم…

درباره عامد سیر

درباره ما :
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری عامد سیر هوبره با همکاری اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعت گردشگری و کارآفرینان مراکز تولیدی و کسب و کاراقدام به برگزاری تورهای عامد ( علمی آموزشی مهارت محور دانش ورزان ) می نماید چرا که ما بر این باوریم که شایستگی ترین شایستگی را می توانیم به دانش آموزان و دانشجویان ارائه دهیم مسئولیت فرایندهای یادگیری خود را در این عصر به کار بگیریم، زمانیکه زمان به سرعت در حال تغییر است، اطلاعات به راحتی قابل دسترسی هستند ما باید دانش آموزان و دانشجویانمان را برای آینده آماده کنیم، جایی که نمیتوانیم به طور کامل پیش بینی پویایی آنها را بدست آوریم، جایی که اطلاعات به راحتی قابل دسترسی هستند و در آن مهارتهای لازم برای تفسیر دانش لازم است. به همین دلیل، برای بالا بردن آگاهی دانش آموزان ما در مورد جامعه و جهان که در آن زندگی می کنند، یک برنامه مسئولیت اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها ما برای همه گروه های سنی از دوره پیش دبستانی تا کارشناسی ارشد اجرا می شود. در هسته این برنامه تنوع بخشی به محیط های یادگیری و کسب تجربه آموزشی در بازدید های میدانی و به وجود آوردن تجربه جدید ، فرصت دست ورزی ، لمس و حس گیاهان و دیدن جانواران بیشتر و اصولی مانند پایدار بودن، شکل گیری نظرات و پیشنهادات دانش آموزان و دانشجویان ، ارتباط با ارزش های جهانی و ایجاد مزایای متقابل متنوع و به دلیل ماهیت غیر رسمی آن نسبت به محیط کلاس درس ارتباط نزدیک میان دانش آموزان و دانشجویان در تمامی مقاطع ( مدارس و دانشگاه ) با یکدیگر و اولیای مدرسه واساتید دانشگاه را فراهم می آورد .

0+
مشتری
0
پروژه
0
ساعت کاری
0
محصول